hlavní stránka

Měření emisí - Úvodní charakteristika

Agenda „Měření emisí“ je určena pro všechny firmy, které mají oprávnění k měření a provádějí měření emisí vznětových a zážehových motorů vozidel.

Zpracování údajů na počítačích usnadňuje administrativu a zjednodušuje proces evidence údajů z měření emisí.

Základem agendy „Měření emisí“ je zpracování údajů z protokolu o měření emisí vznětových a zážehových motorů, přidělení emisních nálepek a osvědčení.

Stručná charakteristika nabídky agendy:

  • Využití údajů uložených v kmenových a řídících číselnících
  • Pořízení a důkladná kontrola všech údajů z dokladu „Protokol o měření emisí“
  • Tisk údajů z protokolů dle celostátně doporučených formulářů
  • Fakturace výkonů stanice měření emisí
  • Kompletní evidence příjmů a výdeje emisních nálepek a osvědčení
  • Tisk inventury pohybu emisních nálepek a osvědčení za delší časové období
  • Tisk emisních protokolů za delší časové období
  • Pro vybrané analyzátory je možný vstup údajů z měření přímo do počítače