hlavní stránka

Interní školení pro firmy

Pro firmy, které mají větší počet osob odpovědných za provoz silničních nákladních vozidel, můžeme uspořádat i samostatné školení podle jejich potřeb. To znamená, že si firma přímo na základě dohody s námi určí obsah, rozsah, místo, čas a další podmínky tohoto školení. Obsah školení však může být určen maximálně v rozsahu kapitol příručky ke školení, viz její obsah zde. Cena za uspořádání školení je závislá na počtu hodin, počtu příruček ke školení, vzdálenosti místa školení od sídla naší firmy a stanoví se na základě dohody. Své požadavky na školení nám zasílejte na naši e-mailovou adresu cvbsoft@cbox.cz, případně volejte na číslo 596 748 768, případně 602 969 558.