hlavní stránka

Půjčovna mechanizace - Tiskové sestavy

  • v tiskových sestavách a tabulkách systém poskytuje přehled ze všech údajů, které jsou v něm evidovány
  • evidence požadavků/zakázek pro jednotlivé zákazníky, dle vnitropodnikových a externích zákazníků
  • evidence statistických údajů z požadavků/zakázek (hodiny a dny pronájmů, volné / rezervované / zapůjčené prostředky, časové využití prostředků, atd.)
  • ekonomické rozbory požadavků/zakázek (Kč, hodinové / denní pronájmy, ekonomické zhodnocení prostředků, atd.)


  • je vytvořeno velké množství základních sestav, tabulek a tiskových výběrů z číselníků a souborů, každá sestava obsahuje několik volitelných úrovní třídění a součtování údajů
  • uživatel si sám volí, za jaké období (den od-do, měsíc, čtvrtletí, půlrok, poslední 4 měsíce, rok) požaduje příslušnou sestavu
  • ke každé sestavě lze sestavit výběrové podmínky (filtry) a ty lze uložit i pro pozdější použití
  • každá sestava navíc umožňuje předat údaje, ze kterých byla zpracována i do jiných systémů (Excel nebo jiný tabulkový procesor, atd.) a to formou „převodových“ souborů (textový pevné délky nebo s oddělovačem, *.xls, *.dbf, atd.)
  • po dohodě s uživatelem je možno z uložených údajů vytvořit i „vlastní“ tiskové sestavy nebo rozborové tabulky