hlavní stránka

Doprava - Další moduly a výstupy

  • dle požadavků a zadání uživatele může agenda „komunikovat“ i s ostatními ekonomickými a provozními agendami („GPS sledování vozidel/mechanismů“, „Účetnictví“, „MTZ“, „Vydané a došlé faktury“, atd.)
  • modul pro zpracování agendy „Silniční daň“ s možností tisku „Zálohy na dani“ za požadovaná období dle příslušného zákona a ročního vyúčtování „Silniční daně“
  • agenda „Sledování termínů TP, výměn olejů, výměny agregátů“
  • agenda „Půjčovna vozidel a mechanismů“
  • agenda „Sledování termínů školení pracovníků“
  • pokud se agenda „Řízení dopravního střediska“ provozuje na více počítačích a z nějakého důvodu není k dispozici připojení k síti, lze nainstalovat modul „Celopodnikový informační systém“ agendy „Řízení dopravního střediska“, který zařídí export a import dat mezi „řídícím“ a „podřízenými“ počítači. Tiskové sestavy modulu pak poskytují informace za celý podnik nebo firmu
  • modul vytvoření „vlastního“ daňového dokladu (faktura, dodací list) i ze služeb, které nesouvisí s dopravně/mechanizačními činnostmi (např. faktura za pronájem garáže, atd.)