hlavní stránka

Doprava - Pořízení dat z prvotních dokladů

 • pro každý typ dokladu ZPV je na obrazovce vytvořen zvláštní pořizovací formulář tak, aby co nejvíce odpovídal vstupnímu dokladu ZPV a usnadnilo se tím pořízení dokladů ZPV
  • Nákladní“ formulář pro pořízení denních dokladů ZPV nákladních vozidel a mechanismů
  • Osobní“ formulář pro pořízení denních „malých“ dokladů ZPV osobních vozidel
  • Dekádní“ formulář pro pořízení vícedenních výkonů vozidel/mechanismů
  • Měsíční“ formulář pro pořízení souhrnných měsíčních „hlášení“ osobních vozidel a malé mechanizace
  • Analytický“ formulář pro pořízení denního „analytického“ dokladu ZPV
 • obsluha agendy pořizuje údaje zapsané řidičem v prvotním dokladu „Záznam o provozu vozidla“ (dále jen ZPV) přímo do počítače (bez ručních kontrol a jiných ručních výpočtů), počítač zápis řidiče důkladně zkontroluje a na případné chyby upozorní obsluhu počítače, chyby lze okamžitě opravit nebo doklad uložit i s chybami
 • chybné doklady čekají na konečnou opravu a nelze s nimi dále pracovat
 • z bezchybných zápisů prvotních dokladů ZPV provádí počítač automaticky výpočet údajů pro následné zpracování
 • výpočet fakturačních položek z provedených výkonů, za zákazníka (externí / vnitro) a na požadovanou zakázku dle zvolených smluvních cen (počítač nabízí libovolnou kombinaci jednotkových cen za celkovou částku, za km, tuny, obraty, čas použití, čas výkonu na místě, za čas nakládky a vykládky, za motohodiny, za práci zařízení, za denní pronájem, atd.), lze sestavit i libovolný „uživatelský“ výpočet fakturace, k výkonům lze zadat i fakturační příplatky za další služby (mýtné, další pracovník, práce s hadicemi, atd.)
 • výpočet údajů pro kompletní evidenci skutečného pohybu pohonných hmot (čerpání u vlastní čerpací stanice, čerpání u jiné organizace, čerpání na magnetické PHM-karty, nákup PH za hotové, spotřeba PH, kontrola počátečních a koncových stavů PH v nádržích, atd.) jak v litrech, tak v korunách
 • výpočet normované spotřeby pohonných hmot, základní norma, letní/zimní, přirážky za ztížené provozní podmínky, normy za činnost mechanismů, za motohodiny, normy za další případy (topení, sklápění, tažení přípojných vozidel, atd.)
 • výpočet údajů pro kompletní statistiku vozidla, jednotlivé časy, ujeté km, přepravené tuny, realizované TKM, počty jízd, výkony přípojných vozidel, výkony za substráty, atd.
 • lze evidovat jízdy s nebezpečnými odpady (odpady dle celostátně platného číselníku)
 • výpočet údajů pro evidenci odpracované doby pracovníků z dokladů ZPV, uživatel si sám definuje „mzdové formy“, tj. rozsah výkonových údajů a mzdových příplatků, které má počítač evidovat z dokladů ZPV, lze evidovat i diety (stravné)
 • pokud je při následném zpracování dokladu ZPV zjištěna chyba (např. fakturace pro jiného zákazníka nebo za jinou cenu), lze výpočty z příslušného dokladu ZPV zrušit, původní zápis prvotního dokladu ZPV opravit a sestavit nové výpočty