hlavní stránka

Sklad náhradních dílů - Stručný popis

  • vyhledání požadovaného ND nebo jiného materiálu ve stavu zásob, případná registrace požadavku na jeho zajištění
  • realizace celého procesu příjmu ND nebo jiného materiálu na sklad v „kusových“ a „korunových“ hodnotách, včetně všech možných situací („různá cena ND“ „nákup za hotové a okamžitý výdej na opravu vozidla/mechanismu“, „zboží dodáno a hned vydáno, ale faktura přijde později“, „zákazník chce ND jen koupit, neboť ho nikde nemůže sehnat“, „řidič si sám koupil vadnou žárovku“, …..)
  • možnost vyhodnocení příjmů dle jednotlivých ND nebo materiálů, dle skupin materiálů, dle dodavatelů, dle formy nákupu, dle poskytnutých slev, atd.
  • realizace celého procesu výdeje ND nebo jiného materiálu ze skladu v „kusových“ a „korunových“ hodnotách, včetně všech možných situací („skladová přirážka“ „různá cena ND“ „výdej na zakázkový list opravy vozidla/mechanismu“, „výdej přímo na vozidlo / mechanismus“, „přímý prodej zákazníkovi “, atd.)
  • možnost vyhodnocení výdejů dle jednotlivých ND nebo materiálů, dle skupin materiálů, dle druhu výdeje, dle zakázkových listů, dle vozidel/mechanismů, dle zákazníků, dle formy úhrady, atd.
  • zúčtování prodeje ND a ostatních materiálů, včetně výpočtu DPH pro externí zákazníky a zaokrouhlení celkové částky
  • sestavení a tisk daňového dokladu (faktura, dodací list, vnitropodniková převodka), tisk stvrzenky o hotovostní platbě (příjmový doklad)