hlavní stránka

Půjčovna mechanizace - Další moduly a výstupy

  • převod údajů do agendy „Řízení dopravního střediska“ k dalšímu zpracování
  • automatická generace účetních dokladů z fakturovaných výkonů půjčovny a jejich přenos do agendy „Účetnictví“
  • dle požadavků a zadání uživatele může agenda „komunikovat“ i s ostatními ekonomickými a provozními agendami („Účetnictví“, „MTZ“, „Vydané a došlé faktury“, atd.)
  • agenda „Sledování termínů školení“ pro řidiče referentských vozidel