hlavní stránka

Autodílna - Úvodní charakteristika

Agenda „Zakázkový systém autodílny“ (dále jen agenda „Dílna“) je určena pro všechny firmy zajišťující opravárenskou činnost pro externí nebo vnitropodnikovou potřebu. V hlavních činnostech opravárenských firem a autoservisů nebo při vedlejších (režijních) činnostech firem z oblastí dopravy a mechanizace, stavebnictví, technických služeb, vodárenských a kanalizačních, plynárenských, výstavby a údržby silnic, svozu a rozvozu zboží, atd.

Naší snahou bylo a je, vytvořit počítačové zpracování tak, aby se v co největší míře omezila ruční práce s „tužkou“ a všechny rozhodující údaje se dostaly do počítače.

Agenda „Dílna“ umožňuje automatizované vedení zakázek v opravárenství motorových vozidel a mechanismů během celé doby trvání zakázky. Od přijetí, přes realizaci a vyúčtování, až po ukončení zakázky. Zpracují se zakázky jak pro externí, tak i pro vnitropodnikové zákazníky. Agenda je použitelná i pro jiné výrobně-opravárenské činnosti.

Zpracování údajů na počítačích usnadňuje administrativu a řízení „Dílny“, kontroluje a objektivizuje údaje potřebné pro rozhodování vedoucích pracovníků.

Stručná charakteristika nabídky agendy:

 • Využití údajů uložených v kmenových a řídících číselnících
 • Možnost přijetí požadavku na opravu nebo prohlídku vozidla/mechanismu včetně tisku zakázkového listu pro zákazníka a rozpisu požadovaných prací pro automechaniky
 • Evidence všech provedených prací a služeb při opravě/prohlídce vozidla nebo mechanismu
 • Možnost normování jednotlivých pracovních operací
 • Evidence použitých náhradních dílů a ostatních materiálů
 • Kompletní vyúčtování zakázkových listů s podrobným rozpisem prováděných operací a použitých materiálů, sestavení daňových dokladů.
 • Evidence odpracované doby automechaniků (v souhrnu nebo dle zakázkových listů)
 • Tiskové sestavy a rozborové tabulky výkonů autodílny
 • Převod výkonů dílny do nákladů vozidel v agendě „Doprava“ a zúčtování zakázkových listů v agendě „Účetnictví“

V nadstavbových modulech:

 • Zjednodušené zpracování agendy „Myčka“
 • Zpracování agendy „Měření emisí“
 • Zpracování agendy „Sklad náhradních dílů“ pro potřeby autodílny
 • Doplnění „Vozového sešitu“ vozidel/mechanismů vlastní firmy (výměna olejů, opravy / výměny agregátů, popis stavu vozidla, atd.)