hlavní stránka

Termíny TP, oleje - Stručný popis

  • uložení základních informací o vozidle/mechanismu (název, typ, číslo střediska, registrační značka, rok výroby, VIN, čísla agregátů, čísla průkazů, atd.)
  • evidence limitních hodnot výkonových ukazatelů pro vybrané výměny a kontroly (výměna oleje po 20 000 km, výměna oleje po spotřebování 250 litrů pohonných hmot, kilometry do garanční prohlídky, kilometry do generální opravy, výměna hydraulického oleje po 200 moto-hodinách, …..)
  • výkonové ukazatele jsou: ujeté kilometry, moto-hodiny, spotřebované pohonné hmoty a hodiny v činnosti, jejich načtení probíhá automatizovaně z agendy „Řízení dopravního střediska“
  • evidence všech termínově omezených skutečností, které se u vozidel/mechanismů musí sledovat (termíny měření emisí a technických prohlídek, ADR zkoušky, výměny lékáren, hasičských přístrojů, …), zadá se den uskutečnění, konečný den platnosti, popř. stručný popis
  • evidence větších oprav a výměn nejdůležitějších agregátů vozidel/mechanismů (výměna nebo oprava motoru, karoserie, podvozku, nápravy, ….), sledování jejich historie a četnosti
  • evidence dalšího vybavení vozidel/mechanismů (naviják, svařovací přístroj, atd.)


  • rozsah sledovaných skutečností (kódy výměn, prohlídek, kontrol, oprav, ..) není omezen a uživatel si ho volí sám


  • sledování překročení limitních hodnot výkonových ukazatelů vybraných výměn a kontrol
  • automatické sledování ukončení platnosti termínů k zadanému dni (volí uživatel - do 14-ti dnů, do konce měsíce, do dvou měsíců, atd.)