hlavní stránka

Vítáme Vás na stránkách firmy AUTODATA Liberec

logo

Základní nabídka počítačových produktů:

 • „Řízení dopravního střediska“
 • „Sledování termínů prohlídek,výměn olejů,výměn agregátů“
 • „Zakázkový systém autodílny“
 • „Sklad pro potřeby autodílny“
 • „Sledování termínů školení pracovníků“
 • „Půjčovna vozidel a mechanizace“

Cílová skupina zákazníků:

Firmy provozující externí/vnitropodnikovou dopravu/mechanizaci jako hlavní nebo jako vedlejší (režijní) podnikatelskou činnost.
Firmy zajišťující opravárenskou činnost pro externí nebo vnitro potřebu.

Stručná charakteristika produktů:

„Řízení dopravního střediska“

 • kompletní zpracování provozních dokladů vznikajících při dopravně-mechanizačních činnostech („Záznam o provozu vozidla“, „Výkaz o provozu mechanismu“, „Jízdy osobního vozidla“, …..)
 • výpočet externí/vnitro fakturace , sestavení daňových dokladů, sestavy pro zúčtování vnitropodnikových výkonů, propojení na „Účetnictví“
 • sledování pohybu PH, výpočet normované spotřeby, evidence čerpání PH ( za hotové, z PH-karet (CCS, BENZINA,OMV..), z vlastní stanice, od cizí čerpací stanice), rozbory skutečné a normované spotřeby
 • sestavení podkladů odpracované a neodpracované doby řidičů
 • evidence statistických údajů (celkové a ložené km, přepravené tuny, motohodiny, substráty/nebezpečné odpady, časy jízdy, N+V, činnosti zařízení, závad a oprav, BP, atd.)
 • evidence všech nákladů na vozidlech, sestavy porovnání náklady / výkony / zisk, zpracování silniční daně, zákonného pojištění
 • sestavení plánu výjezdu, předtisk údajů do dokladu „Záznam o provozu vozidla“, evidence vydaných/vrácených dokladů, objednávky / žádanky
 • využití dat z GPS sledování vozidel/mechanismů

„Sledování termínů prohlídek,výměn olejů,výměn agregátů“

 • kompletní evidence a sledování termínů technických prohlídek, emisí a ostatních termínů, které se musí na vozidlech sledovat
 • kontroluje překročení výkonových ukazatelů (ujeté km, motohodiny, spotřeby PH, ..) výměn olejů, povinných prohlídek (garanční, typu A, B), oprav a výměn nejdůležitějších agregátů

„Zakázkový systém autodílny“

 • kompletní zpracování procesu přijetí, přidělení , realizace a vyhodnocení zakázky na opravu/údržbu vozidla nebo mechanismu
 • evidence jednotlivých pracovních operací, použitého materiálu / náhradních dílů, možnosti normování pracovních operací
 • evidence účasti jednotlivých pracovníků na realizaci zakázkového listu
 • fakturace , sestavení daňových dokladů, propojení na „Účetnictví“
 • zpracování agendy „Měření emisí“ - emisní protokoly, evidence OTP a nálepek

„Sklad pro potřeby autodílny“

 • kompletní zpracování procesu příjmu, výdeje a prodeje náhradních dílů a ostatních materiálů pro potřeby autodílny
 • evidence pohybu jednotlivých skupin použitého materiálu a náhradních dílů dle vozidel, dle zakázkových listů autodílny

„Sledování termínů školení pracovníků“

 • kompletní evidence a sledování termínů školení, profesních zkoušek a prohlídek pracovníků, evidence zapůjčených a vrácených věcí

„Půjčovna vozidel a mechanizace“

 • kompletní zpracování procesu zapůjčení a vrácení vozidel a mechanizačních prostředků, fakturace za výpůjční dobu, inventura prostředků, atd.
Název firmy:   Kontaktní osoba:  
AUTODATA Liberec   RNDr. Jan Vaněk  
Gagarinova 791   tel. 604 722 635  
460 07 Liberec 7   tel. 482 771 045  
autodata-softw@volny.cz  
www.autodata-soft.cz