hlavní stránka

Zdravotnictví

Zdravotnický průmysl je velmi specifické odvětví. Snad nikde jinde nenalezneme tak kontinuální nutnost modernizace jako ve zdravotnictví. Navíc – veškeré změny musí probíhat na několika na sobě nezávislých informačních systémech. Přehled pracovních činností a vytíženosti zaměstnanců, přehled majetku a jeho kapacitní využití, vysoké nároky na dokladování čerpání dotací, výkaznictví vůči zdravotním pojišťovnám, dodržování cen… to všechno je jen zlomek specifických procesů probíhajících právě jen ve zdravotnictví.

Systém QI je řešením pro ty, kteří si chtějí práci maximálně zefektivnit.

Informační systém QI vám pomůže bezproblémově kooperovat s ostatními subsystémy. Zároveň QI spolehlivě zvládne každodenní zpracování obrovského množství dat, velké množství administrativy a podporuje veškeré interní procesy v podniku.

Speciální nástroje QI pro zdravotnictví:

  • Sledování potřeby a toku zdravotnického materiálu
  • Žádanky na servis či materiál
  • Oddělené sledování jednotlivých provozních aktivit zdravotnického zařízení
  • Nástroje pro přechod na jinou právní formu organizace

Sada uvedených funkcí je nástavbou základních moduly systému QI - Nákup, Sklady, Finance, Účetnictví atd. Díky unikátnímu vývojovému nástroji QI builder dokážeme přizpůsobit systém individuálním potřebám vašeho podniku.