hlavní stránka

Marketing a CRM

"Požadujeme-li zvýšení prodeje, musíme zajistit spokojenost každého zákazníka s našimi produkty a službami. Máme spolehlivé a schopné zaměstnance a chceme je v jejich úsilí podpořit a poskytnout jim výkonný nástroj, jenž jim umožní využít jejich potenciál."

Pro koho je přínosem

Pro společnosti, které chtějí zvýšit účinnost a kontrolu nad svými marketingovými kampaněmi a lépe sledovat a vyhodnocovat jejich výsledky a dopady. Pro firmy, které usilují o lepší řízení vztahů se svými zákazníky a partnery, aby mohly využít každou nabízenou obchodní příležitost.

Co pomáhá řešit

Modul Marketing a CRM přivádí k dokonalosti práci s kontaktními osobami obchodních partnerů. Umožňuje detailně sledovat, řídit a zaznamenávat veškeré činnosti související s řízením obchodního případu, včetně celé historie jeho vývoje a poskytuje podrobný pohled na finanční i logistické doklady související s konkrétním obchodním případem. S tímto modulem získáte také užitečný nástroj pro přípravu, evidence a řízení marketingových akcí.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Nabídky vydané
 • Ceníky
 • Slevy a přirážky
 • Obchodní partneři
 • Segmentace trhu
 • Požadavky obchodních partnerů
 • Řízení obchodního případu
 • Direct mail
 • Marketingové akce
 • Katalog produktů
 • Výročí zákazníků
 • Poptávky přijaté
 • Poptávky vydané
 • Nabídky přijaté

Popis modulu

Modul Marketing a CRM doplňuje již vysoce nadstandardní možnosti nabízené systémem QI pro práci s obchodními partnery. S jeho pomocí můžete dopodrobna evidovat informace o jednotlivých osobách, včetně rodinných příslušníků, osobních, telefonních, e-mailových a bankovních spojení, časově strukturovaných poznámek, až po osobní charakteristiky a soukromá výročí. Často jen zdánlivé maličkosti mohou stát za uzavřením velkých obchodů. Souhrnné přehledy o požadavcích každého obchodního partnera s vazbou na úkoly zodpovědných pracovníků vám poskytnou informace důležité pro udržení a rozvoj obchodních vztahů. Z jednoho dialogového okna tak můžete sledovat průběh obchodního případu od přípravné fáze až po fázi realizační.

Obchodujte s lehkostí a elegancí. Vytvářejte a aktualizujte nabídky v tuzemské či zahraniční měně, tiskněte či exportujte je do souboru v různých formátech nebo je posílejte e-mailem, sledujte a vyhodnocujte je v dokladových řadách. Vytvářejte ceníky pro jednotlivé trhy, v různých měnách a se zvolenou platností, definujte závislosti, nejrůznější slevy i přirážky.

Začleňte své obchodní partnery do skupin (odběratelé, dodavatelé, partneři, pojišťovny…) a využijte možnosti nastavení mnoha obchodních údajů, např. zařazení do cenových kategorií, výše kreditu, splatnost faktur, dohodnutý úrok z prodlení a mnoho dalších. Sledujte související obchodní případy, neuhrazené pohledávky, nevykryté objednávky, mějte přehled o zápůjčkách atd.

Poskytuje nabízí také podporu činností souvisejících s adresným marketingem a organizací marketingových akcí, jako jsou semináře, školení, konference, prezentace, výstavy atd.