hlavní stránka

Mzdy a platy

"Je skvělé, že i když příprava mezd je stále pracným a časově náročným procesem, je možné zpracování a výpočet podle potřeby opakovat a zkoušet různé varianty. Navíc kontrolní mechanizmy nás upozorní na nestandardní postupy a snadno získáme všechny výstupy pro ostatní útvary a úřady státní správy."

Pro koho je přínosem

Pro společnosti, které potřebují přehledný nástroj schopný obsáhnout celou agendu mezd a platů a podporující všechny fáze jejich zpracování od snadno dostupné historie, přes opakovatelné hromadné i individuální výpočty s kontrolními prvky až po simulace výpočtu pro budoucí období.

Co pomáhá řešit

Modul Mzdy a platy představuje komplexní řešení pro oblast mezd. Pokrývá veškeré typy mezd a platů, umožňuje automatické vytváření složek mzdy z pracovních výkazů a záznamů o docházce. S jeho nástroji můžete vytvářet podklady a výkazy pro pojišťovny a úřady, exportovat data pro potřeby státní správy, evidovat a sledovat čerpání zaměstnaneckých výhod, spočítat mimořádné odměny či mzdy zaúčtovat.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Základní personalistika
 • Mzdy - základní (do 25 zaměstnanců)
 • Mzdy - rozšíření nad 25 zaměstnanců
 • Platy (rozpočtové organizace)
 • Vnitropodniková spořitelna
 • Export pro ISPV a ISP
 • Mzdové a statistické výkazy
 • Mzdy - zálohy
 • Účtování mezd
 • Tvorba mzdových složek z docházky
 • Tvorba mzdových složek z výroby
 • Tvorba podkladů pro mzdy
 • Mimořádné odměny
 • Sociální výhody

Popis modulu

Modul Mzdy a platy vám pomůže zvládnout všechny operace a fáze spojené se zpracováním mezd. Veškeré výpočty a kontroly jsou samozřejmě v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Můžete definovat vlastní sestavy nebo využít bohaté nabídky standardních tiskových sestav a výkazů, např. pro správu nemocenského pojištění, okresní úřady, zdravotní pojišťovny, mzdovou rekapitulaci pro personální a zaměstnanecké útvary, podklady pro finanční účtárnu, sestavy srážek, vybrané statistické výkazy a mnoho dalších.

Funkce vnitropodnikové spořitelny vám usnadní evidenci finančních vkladů zaměstnanců, zajistí výpočet úroků a tisky dokladů při vkladech a výběrech z termínovaných vkladových účtů. Zápisy do účetního deníku provedete pomocí obchodní jednotky pro účtování mezd. Účetní položky mzdových dokladů jsou rozčleněny na částky za zaměstnance, společníka a organizaci, jednotlivé hodnoty jsou rozúčtovány podle hospodářských středisek, hrubé mzdy pak i podle zakázek. Všechny operace můžete vrátit, provést nezbytné opravy a poté opakovat.

Další nástroje tohoto modulu vám umožní generovat mzdové složky z pracovních výkazů - přirozeně s ohledem na hospodářská střediska, zakázky, ev.kalkulační jednice, uvedené v pracovním výkazu, nebo evidovat, sledovat a nastavovat využívání sociálních výhod podle zařazení do personálních skupin. Každé skupině definujete její balíček výhod a maximální celkovou částku přidělenou pro čerpání sociálních výhod zaměstnance v rámci konkrétní personální skupiny.