hlavní stránka

Moduly QI

QI se skládá z široké řady modulů a umožňuje tak všem uživatelům přesné přizpůsobení.

 • QI je rozděleno na více než 300 obchodních jednotek
 • Vyberete si jen to, co ve svém podniku opravdu potřebuje – každé QI je unikátní
 • Podle aktuálních potřeb můžete moduly přidávat i ubírat

Přehled základních modulů

Finance

Jedině kvalitní přehledy o financování podniku o výnosech a jejich využití a o firemních nákladech Vám umožní neustálý růst a zaručí prosperitu. Zpracovávání pohledávek a závazků i komunikace s finančními instituce je s Financemi QI snadné. QI za Vás pohlídá změny v zákonech a zabezpečí legislativní čistotu. V mžiku budete spravovat bankovní účty i pokladu a provádět operace, které jsou s nimi spojené. Modul je učený pro všechny firmy, které chtějí komfortně zpracovávat finance a naplno využít svůj potenciál.

Proč QI

 • Podpora elektronické fakturace IS DOC
 • Detailní přehled o platební morálce obchodních partnerů
 • Zpracování pohledávek a závazků s pomocí přednastavených procesů

Finanční účetnictví

Zákonná povinnost vedení účetnictví se vztahuje na právnické i fyzické osoby. Hloubka zpracovávaných informací pak záleží na Vašich potřebách. QI je připraveno plnit základní požadavky menších firem, ale nabízí i komplexní řešení vyžadované specialisty v oboru jakými jsou účetní a daňoví poradci, auditoři či daňové a účetní kanceláře. QI umožňuje vedení účetní agendy i přes vzdálený přístup, který je vhodný zejména pro účetní firmy ke snadnému zpracovávání účetnictví jejich klientů.

Proč QI?

 • Možnost předkontace, které vám ušetří mnoho času
 • Využití žádosti o zaúčtování a hromadné zaúčtování
 • Průběžné sledování obratů na účtech pomocí jednoho tlačítka

Marketing a CRM

Evidence velkého množství dat je komplikovanou, ale nezbytnou činností. Čím více informací o partnerech, zákaznících i zaměstnancích máte, tím lépe pro Vaši firmu. Samotná data Vám ale neposkytnou požadované informace bez kvalitního vyhodnocení. Modul Marketing a CRM Vám pomůže data zpracovat, snadno identifikovat potřeby trhu, stanovit manažerská rozhodnutí a předběhnout konkurenci. S efektivním využitím informací a nastavením správné komunikace dosáhnete specifikace zákaznických potřeb, jejich uspokojení, získání spokojených zákazníků a zvýšení zisků.

Proč QI?

 • Udržení aktuálních dat
 • Nastavení správné komunikace s trhem
 • Kvalitní zpracování nabídek a poptávek

Mzdy a personalistika

Nezáleží na tom, v jakém oboru pracujete nebo jak velká jste firma. Personalistika a mzdy se osvědčil úplně ve všech společnostech. Zpracovávání mzdové agendy je obzvláště u velkých firem vždy otázkou mnoha hodin, které musí mzdové účetní strávit nad přípravou podkladů pro výměr mzdy a nad státem vyžadovanými doklady. QI díky provázanosti modulů zjednodušuje tuto činnost a zabraňuje opakovanému vnášení stejných dat do různých sestav. Systém automaticky upraví data z docházkového systému, výkazů práce, úkolových lístků, apod. Stejně tak důležitý je dokonalý přehled o zaměstnancích i uchazečích o práci. Pomocí QI můžete kontrolovat a řídit kariérní růst a vzdělávání zaměstnanců, vyhodnocovat jejich výsledky a určit možný potenciál pro úspěšné zvládnutí požadavků spojených s vyššími pracovními pozicemi.

Proč QI?

 • Možnost kompletního přepnutí do minulého, již uzavřeného, období
 • Kontrola vůči standardu a protokolování změn v nastavení
 • Plánování personálního rozvoje společnosti

Nákup a prodej

Ruční vypisování dokladů a ruční tvorba navazujících dokladů (například překlopení poptávky do objednávky a následně do faktury) patří k minulosti. S QI zadáte doklad do systému jen jednou a následně s ním pracujete. Doklady můžete vytvářet v různých měnách i jazycích. Při prodeji využijete propracované cenotvorby. QI Vám také nabídne detailní přehledy přijatých, nevykrytých a vykrytých objednávek stejně jako přehledy nedodaného zboží odběratelům. Údaje můžete filtrovat a tisknout různé sestavy včetně volně definovatelných mezisoučtů.

Proč QI?

 • Okamžitý přehled v dokladech
 • Snadné generování navazujících dokladů
 • Široké možnosti cenotvorby

Organizace a řízení

Organizační struktury ve společnosti stanovují hierarchické uspořádání jednotlivých pracovních pozic. Dobře stanovené organizační struktury určují, jaké má zaměstnanec na dané pozici zodpovědnosti, povinnosti, určuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými pracovníky, apod. V oblasti řízení pak QI umožňuje snadné zadávání úkolů, jejich kontrolu a vyhodnocování.

Proč QI

 • generování úkolů přímo z projektů
 • detailní organizační struktura
 • definování vztahů mezi pracovními pozicemi

Procesy

Procesy v QI zahrnují soubor funkcí, které pomohou definovat firemní procesy, to znamená popsat jednotlivé činnosti, logicky je seřadit, přiřadit jim zodpovědnou osobu či doklady a definovat výstup činnosti. Z takto definovaných procesů je potom možné generovat projekty – tedy konkrétní akce, což může být již zmíněná pravidelná prohlídka stroje, ale i oslovení nových zákazníků.

Proč QI?

 • Usnadní zapracování nových členů týmu
 • Šetří čas manažerům
 • Odhalí zbytečné činnosti a optimalizuje chod firmy

Řízení výroby

Modul Řízení výroby zahrnuje sadu funkcí, které pokrývají činnosti spojené s tvorbou výrobních zakázek včetně technické a konstrukční dokumentace. Umožňuje tvorbu a sledování pracovních výkazů i výkazů kooperujících partnerů. Z nich je potom možné vytvářet výrobní přehledy.

Proč QI?

 • časová optimalizace výroby
 • plánování kapacit i nákladů
 • eliminace ztrátových provozů

Sklady

Správné vedení skladového hospodaření zajistí Vaší společnosti přesnou evidenci zásob na skladě a usnadní dokladování při jeho pohybech. Při použití QI nejvíce oceníte přehlednost a to jak v evidenci, tak ve skladech samotných. Pohyby zboží budete moci sledovat z pohledu historie nebo podle zákazníka či vybraného zboží. Problémem nebudou mimořádné ani plánované inventury. QI je propojeno s čtečkami čárových kódů, které data pomocí terminálu přenesou přímo do Vašeho QI.

Proč QI?

 • Udržíte si neustálý přehled o skladových zásobách
 • Zamezíte zbytečným zásobám a uvolníte finance pro Váš další rozvoj
 • Urychlíte procesy spojené s administrativou

Další často využívané moduly

 • Majetek QI
 • Docházka
 • QI Shop
 • Projekty
 • Procesy
 • QI manager
 • Servis a Údržba
 • Technická příprava výroby

Kompletní přehled modulů informačního systému QI najdete na webových stránkách výrobce.