hlavní stránka

Skladové hospodářství

"Dobře fungující zázemí je alfou a omegou pro hladký chod celé společnosti. Efektivní řízení skladů pro společnost znamená uvolnit finance vázané v zásobách a přesto včas a rychle reagovat na potřeby vlastní i požadavky zákazníků. Vědět co, kde a kolik znamená mít možnost použít volné prostředky tam, kde mohou přinést větší prospěch."

Pro koho je přínosem

Pro firmy, které chtějí mít dokonalý a okamžitý přehled o veškerých zásobách, jejich cenách, stavech a připravenosti. Pro organizace, které chtějí zrychlit skladové operace, zlepšit přehled o pohybu zboží a jeho historii, sledovat množství, limity a další parametry u vybraných položek. Pro ty, kdo chtějí vyhovět náročným požadavkům na rychlost a spolehlivost při vyřizování zakázek a minimalizovat skladové ztráty.

Co pomáhá řešit

Modul Skladové hospodářství umožňuje komplexní řízení hmotných toků mezi sklady. Poskytuje statistiky související s veškerými pohyby zboží. S jeho pomocí můžete na každém skladě sledovat příjmy, převody, výdeje a stav zásob, ocenit je metodou FIFO nebo použít průměrné skladové ceny. Řeší blokace a rezervace zboží, uzávěrky a inventury skladů, zobrazí historii pohybů všech skladových položek, sleduje kusy, sériová čísla, šarže apod.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Základní sklady
 • Skladové přehledy
 • Zápůjčky
 • Reklamace a záruky
 • Inventury
 • Obalové hospodářství
 • Identifikace čárovým kódem
 • Tisk štítků s čárovým kódem
 • Podpora přenosných terminálů pro zpracování čárových kódů
 • Celní sklady
 • Vlastní konsignační sklady
 • Cizí konsignační sklady
 • Skladové pozice
 • Hromadné akce se skladovými doklady

Popis modulu

Modul Skladové hospodářství vám pomůže dodat vašim zákazníkům či vlastnímu oddělení výroby to, co potřebují v okamžiku, kdy to potřebují. Můžete vytvořit neomezené množství skladů a některé vyčlenit pro prodej a spotřebu. Skladové doklady snadno vytvoříte z jednoho dialogového okna, stiskem tlačítka zobrazíte skladovou kartu, jednotlivé doklady, jejich přehledy, filtrované a tříděné pohledy na zboží přes hodnoty jejich atributů či nejrůznější sestavy. Lehce získáte specializované přehledy udávající minimální a maximální množství nebo informace o zboží bez pohybu, dle potřeby provedete inventury skladů.

Další funkce modulu vám umožní evidovat a provádět zápůjčky zboží z libovolného skladu a kdykoli získat aktuální přehled o tom, co bylo komu kdy zapůjčeno a kdy to bylo vráceno.

S komplexní agendou pro podporu vyřizování reklamací můžete evidovat a posuzovat oprávněnost reklamovaného zboží, poté jej odeslat k reklamaci dodavateli, přijmout opravené nebo náhradní zboží či dobropis a nakonec reklamace vyřídit.

Zvláštní zmínku si zaslouží jistě i podpora evidence a práce s vratnými obaly s napojením do oblasti financí. Uživatelé mohou ke každému zboží připojit obal s definicí množství zboží, který obal pojme a přitom používat různé měrné jednotky.

Samozřejmostí jsou funkce pro prací se zbožím pomocí čárového kódu. Systém podporuje čárové kódy typu EAN 13, BC 128, BC 39, …

Týmu spravujícímu zásoby zjednoduší práci mapa skladu neboli seznam skladových pozic, na které je zboží ve skladech ukládáno, a možnost definovat povolená umístění. Operace se skladovými doklady významně zrychlíte použitím funkcí pro hromadnou tvorbu skladových výdejek z dosud nevyskladněných poskytnutých plnění a hromadné zaskladnění či vyskladnění rozpracovaných skladových dokladů.

Modul obsahuje i nadstavby nad skladovým hospodářstvím pro správu vlastních i cizích konsignačních skladů.